Thứ Tư, 24/04/2024 03:20:16 GMT+7

Tin đăng lúc 10-01-2024

Lượt xem: 642

Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định: Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với tâm thế mới

Kết thúc năm 2023, tỉnh Bình Định đã hoàn thành đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng 7,61%, vượt 0,61% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành cả nước và vươn lên dẫn đầu 5 địa phương khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định: Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với tâm thế mới
Ông Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định

Hòa trong thành tích chung ấy, ngành Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bình Định đã nỗ lực góp phần đáng kể, tạo ra hướng phát triển mới, hình thành những mũi đột phá sáng tạo trong thu hút đầu tư, để Bình Định tiếp tục đạt những đỉnh cao mới trong năm 2024 và triển khai thành công Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định xung quanh vấn đề này. 

 

 PV: Vượt khó, linh hoạt và sáng tạo trong xúc tiến thu hút đầu tư vào Bình Định năm 2023, ngành KH&ĐT Bình Định đã ghi nhận được những thành quả tiêu biểu nào, thưa ông?

 

 - Giám đốc Lê Hoàng Nghi: Năm 2023, tỉnh Bình Định thu hút mới 75 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm. Trong đó, có 06 dự án FDI với vốn đăng ký đầu tư 46,2 triệu USD. Có 69 dự án trong nước vốn đăng ký 13.709 tỷ đồng. Riêng tại KKT Nhơn Hội và các KCN toàn tỉnh có 19 dự án, ngoài các KKT và KCN có 56 dự án mới đang triển khai. Ngoài ra, Sở KH&ĐT đã thực hiện điều chỉnh 64 dự án (trong đó có 05 dự án FDI) với vốn tăng thêm 3.478,07 tỷ đồng. So với năm 2022, tổng số dự án thu hút mới trên toàn tỉnh tăng 4,9%. Lũy kế đến cuối năm 2023 tại KKT và các KCN có 405 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 148.720 tỷ đồng. 41 dự án FDI với vốn đăng ký trên 888,2 triệu USD. Triển khai thực hiện vốn đầu tư 48.353 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 32,5% tổng vốn đăng ký. 

 

Điểm nhấn trong công tác thu hút đầu tư năm qua là Bình Định đã thu hút được một số dự án sản xuất, chế biến lớn trên lĩnh vực nông nghiệp như: Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà; Dự án nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ… 

 

 PV: Để đạt được những con số ấn tượng đó, công tác xúc tiến đầu tư đã phát huy cả nội lực và ngoại lực. Đặc biệt trong năm Sở đã chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo trong công tác xúc tiến đầu tư để nâng cao hiệu quả bằng những giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

 

 - Giám đốc Lê Hoàng Nghi: Triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2023 trong tình hình chính trị, kinh tế thế giới biến động khó lường. 63 tỉnh, thành trong cả nước đều có những thế mạnh đặc thù trong cạnh tranh thu hút đầu tư. 

 

 

Hội nghị xúc tiến đầu tư và hợp tác địa phương của tỉnh Bình Định tại Hàn Quốc

 

Phát huy những khác biệt của Bình Định, Sở KH &ĐT tỉnh đã đề xuất và thực hiện một kế sách mới, đồng bộ và mang tính tổng lực với quan điểm nhất quán, coi doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, luôn tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất theo kế hoạch trên tinh thần: “Lợi ích hài hòa - Khó khăn chia sẻ”. 

 

 Đồng lòng với chủ trương đó, địa phương các cấp đã chọn những điểm mấu chốt nhất đưa vào kế hoạch hành động: Toàn tỉnh quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng: KKT Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoàn thiện sẵn sàng phục vụ thu hút đầu tư. Nổi bật nhất là chủ động cắt giảm lùi thời gian giải quyết thủ tục đầu tư từ 35 ngày xuống còn 25 ngày và hiện đang xem xét giảm còn 20 ngày. Bước tiến mới đã được xác lập: 60/60 dự án theo kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2023 đã được cán đích trước 3 tháng. 

 

 PV: Thưa ông, năm 2024, tỉnh Bình Định phấn đấu mục tiêu tăng trưởng (GRDP) tăng 7,5-8%. Ngành KH&ĐT địa phương đã và sẽ có những giải pháp mới nào góp phần vào hoàn thành toàn diện mục tiêu chung của cả tỉnh?

 

 - Giám đốc Lê Hoàng Nghi: Bước vào năm 2024, tỉnh Bình Định có kế hoạch thu hút 100 dự án đầu tư mới. Trong đó, tỉnh giao Sở KH&ĐT thu hút mới 70 dự án, tăng 38 dự án, BQL KKT 30 dự án, tăng 2 dự án so với năm 2023; đảm bảo 1.000 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng. Quyết tâm 1, biện pháp 10, Sở KH&ĐT tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp ngay từ đầu năm: 

 

Thứ nhất: Đột phá trong cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Việc thực hiện đồng thời các thủ tục giúp giảm số lần đi lại của nhà đầu tư và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư. Hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho các dự án các dự án trọng điểm đã ký ghi nhớ đầu tư, nhất là các dự án sản xuất. Sở KH&ĐT thường xuyên liên lạc và hỗ trợ các thông tin, thủ tục pháp lý của 21 dự án trọng điểm mà tỉnh đã ký ghi nhớ đầu tư. 

 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại KKT Nhơn Hội

 

Thứ hai: Rà soát quỹ đất để lập danh mục đất cần khai thác, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Ngay đầu năm 2024, Sở KH&ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục triển khai kêu gọi đấu giá quyền sử dụng đất các dự án năm 2023 chưa thực hiện được (10 dự án); Đổi mới, chủ động trong xúc tiến đầu tư; Rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, điều chỉnh bổ sung đưa ra khỏi danh mục những dự án đã có nhà đầu tư hoặc không khả thi; Xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn có uy tín, đối tác là quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Chú trọng việc đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư về thời gian đàm phán, ký thỏa thuận và triển khai thực hiện... Tiếp tục chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh. 

 

Trong năm 2024, Sở KH&ĐT sẽ mời các tổ chức uy tín như: EUROCHAM, JICA, KOICA, AMCHAM, VKBIA… về khảo sát thực tế tại tỉnh, từ đó làm cầu nối đến các nhà đầu tư tiềm năng trên toàn thế giới. 

 

Thứ ba: Thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường làm phương châm thu hút đầu tư, không chạy theo số lượng dự án. Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản; dự án công nghệ cao, giải quyết số lượng việc làm lớn như chế tạo linh kiện điện tử, thiết bị máy móc; đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các CCN. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT cũng hết sức thận trọng và kiểm soát chặt chẽ những đề xuất dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh, hoặc những lĩnh vực mà các doanh nghiệp đã thực hiện quá nhiều.

 

 PV: Xin chân thành cám ơn ông! 

 

Văn Thuận (thực hiện)

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang