Chủ Nhật, 24/03/2019 07:34:12 GMT+7
Khuyến công Hà Giang: Hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm
Khuyến công Hà Giang: Hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm
Tin đăng lúc : 21-03-2019
Năm 2018, nhờ bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là chú trọng đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được triển khai tốt; đem lại hiệu quả kinh tế cho các đơn vị thụ hưởng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Tập huấn - Đưa kỹ thuật tiên tiến đến với người dân
Tập huấn - Đưa kỹ thuật tiên tiến đến với người dân
Tin đăng lúc : 14-03-2019
Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC&TVPTCN), Sở Công Thương Thái Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế, tiết kiệm thời gian, giảm sức lao động cho người nông dân, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Tin đăng lúc : 11-03-2019
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia - năm 2019.
Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công
Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công
Tin đăng lúc : 01-03-2019
Trước hiện trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai; tận dụng, khai thác triệt để mọi tiềm năng, điều kiện sẵn có, Sở Công Thương Hải Dương đã xây dựng nhiều giải pháp, tuy nhiên Tỉnh vẫn cần sự hỗ trợ hơn nữa từ các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả chương trình khuyến công của Tỉnh.
Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ không chỉ bằng kinh phí
Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ không chỉ bằng kinh phí
Tin đăng lúc : 26-02-2019
Với nhiệm vụ triển khai chương trình khuyến công quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công Thương địa phương (IPC 1) đã triển khai hiệu quả nhiều đề án, giúp các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) cải thiện đáng kể năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Hà Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công
Hà Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công
Tin đăng lúc : 19-02-2019
Trên cơ sở danh mục đề án do UBND các huyện, thành phố đăng ký thực hiện trong năm 2019, ngay từ đầu năm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang đã tổ chức thẩm tra năng lực thực hiện của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trước khi hoàn thiện các đề án nhằm bảo đảm hiệu quả tốt nhất cho nguồn vốn khuyến công.
Hoạt động khuyến công với công tác dân tộc
Hoạt động khuyến công với công tác dân tộc
Tin đăng lúc : 15-02-2019
Trong những năm qua, Chính phủ đã triển khai và ban hành nhiều chương trình dự án nhằm tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện vùng các dân tộc thiểu số.
Khuyến công Bình Thuận: Ưu tiên các ngành nghề thế mạnh
Khuyến công Bình Thuận: Ưu tiên các ngành nghề thế mạnh
Tin đăng lúc : 31-01-2019
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm vừa qua (2014-2018), UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng định hướng dài hơi cho công tác khuyến công, trong đó ưu tiên hỗ trợ nguồn lực phát triển các ngành nghề thế mạnh.
Quảng Ninh: Hoàn thiện mạng lưới khuyến công
Quảng Ninh: Hoàn thiện mạng lưới khuyến công
Tin đăng lúc : 23-01-2019
Trước những hạn chế còn tồn tại, ảnh hưởng đến quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chương trình khuyến công quốc gia, Sở Công Thương Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó trọng tâm là cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia.
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia
Tin đăng lúc : 18-01-2019
Với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện, công tác khuyến công của Bắc Kạn đã được triển khai đạt hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó 1 đồng vốn khuyến công quốc gia thu hút tới 11 đồng vốn từ đối tượng thụ hưởng là kết quả tiêu biểu nhất.

Quảng cáo

Về đầu trang