Thứ Hai, 15/04/2024 05:55:36 GMT+7

Tin đăng lúc 20-02-2024

Lượt xem: 171

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối tháng 3/2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sắp được thông qua.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua
Dự kiến Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 15 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra cuối tháng 3/2024.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra 1 ngày cuối tháng 3/2024 (trong tuần từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024). Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố dự kiến xem xét, thông qua 17 nội dung gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 

Xem xét việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn TP. Hà Nội; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ TP. Hà Nội.

 

HĐND thành phố cũng xem xét, để thông qua Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP.Hà Nội từ năm học 2023-2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND TP.

 

Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP.Hà Nội.

 

Tại Kỳ họp HĐND Thành phố cũng xem xét ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo của TP.Hà Nội.

 

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ/HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố quy định nội dung chi, mức chi đặc thù đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn TP.Hà Nội.

 

Ban hành danh mục kỹ thuật chi tiết dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực y tế TP Hà Nội.

 

Quy định một số chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP.Hà Nội.

 

Thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.

 

Quy định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn TP.Hà Nội; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP.Hà Nội. Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

 

HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố báo cáo xin ý kiến Thành ủy về các nội dung trình tại Kỳ họp theo quy chế. Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tuân thủ chặt chẽ các quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14.

 

Đồng thời, phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của HĐND Thành phố theo quy định; Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức phản biện xã hội bảm đảm đúng quy định.

 

Để bảo đảm thời gian thẩm tra của các Ban của HĐND Thành phố và đúng quy định của Luật, Thường trực HĐND Thành phố thống nhất cho phép đưa ra khỏi nội dung Kỳ họp đối với những tài liệu gửi chậm và không đủ hồ sơ so với quy định.

 

Theo Congthuong.vn


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang