Thứ Tư, 28/02/2024 13:01:33 GMT+7

Tin đăng lúc 25-11-2023

Lượt xem: 453

Khuyến công Lâm Đồng tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT sản xuất các sản phẩm mới tại địa phương

Trong những năm qua, khuyến công Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT); tạo động lực giúp cơ sở CNNT nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Khuyến công Lâm Đồng tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT sản xuất các sản phẩm mới tại địa phương
Vốn khuyến công tập trung hỗ trợ máy móc cho các cơ sở CNNT trên địa bàn của tỉnh

Đối với các đề án khuyến công, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung cho các ngành công nghiệp chủ lực, các cơ sở CNNT; tư vấn hướng dẫn chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất, trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu… 

 

Theo báo cáo, giai đoạn từ năm (2021 – 2025), tính riêng năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện là: 8,987/9,090 tỷ đồng (hỗ trợ không thu hồi với tổng kinh phí cho 24 đề án với số tiền là 2,087 tỷ đồng; hỗ trợ có thu hồi với tổng kinh phí cho 11 đề án với số tiền là 6,900 tỷ đồng). 

 

Ông Hoàng Trọng Hiền – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng dành 10,2 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến công, trong đó, khuyến công địa phương là 9,6 tỷ đồng, khuyến công quốc gia là 600 triệu đồng. Đối với nguồn vốn khuyến công địa phương, tỉnh Lâm Đông triển khai 54 đề án khuyến công, tập trung các lĩnh vực hỗ trợ về máy móc, ứng dụng sản xuất, chế biến nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp... Ông Hiền chia sẻ, việc hỗ trợ của chương trình khuyến công đối với doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như: Mức hỗ trợ từ chương trình khuyến công thấp so với ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ; nội dung, đối tượng hỗ trợ trùng lắp; nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không mở rộng đầu tư vì không có đơn hàng… 

 

Do vậy, trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các phương thức phong phú, đa dạng, khai thác và tận dụng mọi nguồn lực, từ đó tạo “điểm tựa” cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển của ngành Công Thương, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023 và làm tiền đề cho những năm tiếp theo cần tập trung 06 nhiệm vụ và giải pháp sau: Một là, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, đề án khuyến công được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt; phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023. Hai là, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát đối với các đề án khuyến công; có những biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các đề án. Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách khuyến công trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú, đa dạng. Bốn là, tập trung giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thủ tục của đề án khuyến công theo quy định, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện để sớm hoàn thành các đề án khuyến công được phê duyệt. Năm là, thực hiện tốt việc phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức hiệp hội, hội ngành nghề, tổ chức đoàn thể-xã hội, các tổ chức hỗ trợ phát triển khác... để hỗ trợ và thực hiện hoạt động khuyến công. Sáu là, tích cực thực hiện việc thu hồi kinh phí khuyến công hỗ trợ có thu hồi đối với các doanh nghiệp đến thời hạn hoàn trả. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thu hồi và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp chậm hoàn trả kinh phí khuyến công hỗ trợ có thu hồi (nếu có). 

 

Quang Vinh 

 


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang