Thứ Tư, 01/12/2021 16:33:23 GMT+7

Tin đăng lúc 18-10-2021

Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2306/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch gồm:
Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Ảnh minh họa

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Tập trung vào việc đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc cũng như cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng.

 

Chú trọng việc triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mai điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ cùng các hoạt động khác.

 

Như Trang


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang