Thứ Ba, 17/05/2022 15:28:51 GMT+7

Tin đăng lúc 14-12-2021

Lượt xem: 1134

Từ 15.2.2022, doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa

Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, đúng pháp luật.
Từ 15.2.2022, doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa
Từ 15.2.2022, thực hiện quy định mới về ghi xuất xứ hàng hóa

Theo Văn phòng Chính phủ, từ ngày 15.2.2022 - kể từ thời điểm Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14.4.2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

 

Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ sau: “Sản xuất tại”; “Chế tạo tại”; “Nước sản xuất”; “Xuất xứ”; “Sản xuất bởi”; “Sản phẩm của"… kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa, hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

 

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định nêu trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa; thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “Lắp ráp tại”; “Đóng chai tại”; “Phối trộn tại”; “Hoàn tất tại”; “Đóng gói tại”; “Dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

 

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt.

 

Quy định này sửa đổi, bổ sung quy Điều 15 quy định về xuất xứ hàng hóa của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

 

Nghị định 111/2021/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên nhãn hàng hóa.

 

Hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu.

 

Nghị định 111/2021/NĐ-CP cũng bãi bỏ một số nội dung sau:

 

-  Bãi bỏ khoản 2 Điều 8; Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Bãi bỏ nội dung quy định: Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam” quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

 

- Bãi bỏ Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và thay thế bằng Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V Nghị định này.

 

Theo Lao động


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang