Thứ Tư, 28/02/2024 12:07:49 GMT+7

Tin đăng lúc 06-12-2023

Lượt xem: 225

PC Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 06/12/2023, Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công ty tại Hội trường PC Yên Bái kết nối với 06 điểm cầu của các Chi bộ Điện lực trực thuộc.
PC Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Yên Bái phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các ông: Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái là Báo cáo viên cấp tỉnh; cùng dự và học tập Nghị quyết còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Trưởng/phó các phòng Công ty. Hội nghị được kết nối tới 6 điểm cầu các Chi bộ Điện lực trực thuộc với 240 cán bộ, đảng viên tham dự học tập.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh:  Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, hội nghị lần này Ban chấp hành Trung ương thống nhất và ra nhiều nghị quyết quan trọng như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

 

 

Ông Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hà đề nghị các cấp ủy chi bộ trực thuộc, đảng viên phát huy tính tiên phong gương mẫu, tập trung học tập, nắm bắt nội dung nghị quyết để tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

 

Hội nghị đã được ông Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường Công ty

 

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đảng viên tiến hành viết thu hoạch về một trong những vấn đề cơ bản, vấn đề mới được nêu trong các chuyên đề, gắn với liên hệ thực tiễn tình hình ở đơn vị. Đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi Nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của toàn đảng bộ, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty và các Chi bộ trực thuộc nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công ty đã đề ra./.

 

Mai Ngọc Lương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang