Thứ Hai, 15/04/2024 16:37:56 GMT+7

Tin đăng lúc 10-12-2021

Lượt xem: 1125

Năm 2021, Quảng Bình đã tích cực thực hiện hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Tính từ đầu năm 2021 hết tháng 11 vừa qua, Quảng Bình đã chủ động thực hiện lồng ghép, gắn kết các nội dung về sản xuất, tiêu dùng bền vững vào trong nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Năm 2021, Quảng Bình đã tích cực thực hiện hoạt động sản xuất  và tiêu dùng bền vững
Năm 2021, Quảng Bình đã tích cực thực hiện hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Cụ thể, đối với việc triển khai thực hiện các hoạt động, mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường gồm có một số nội dung cụ thể như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, thích ứng và biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên thiên nhiên với số lượng 14 lớp và hơn 1.500 người tham gia; thực hiện 06 chuyên mục tuyên truyền về tài nguyên - môi trường (Chuyên mục về tài nguyên nước - biến đổi khí hậu; phóng sự để đất đai trở thàng nguồn lực kinh tế; công tác bảo vệ môi trường tại Quảng Bình theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy; tăng cường giải pháp để quản lý chặt chẽ lĩnh vực khoáng sản); tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cho hội viên phụ nữ, tiêu thương khu vực chợ Đồng Hới thực hiện mô hình bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa gồm mô hình: “Hạn chế sử dụng túi nilon”, sử dụng túi vải, giỏ nhựa dùng nhiều lần để đi chợ, mua sắm nhằm thay thế bao túi nilong dùng một lần; hướng dẫn người dân thực hiện mô hình “Phân loại rác tại nguồn” nhằm tận dụng thành phần tái chế, tái sử dụng để giảm nguồn chất thải thực hiện mục tiêu tiêu dùng và sinh hoạt theo hướng bền vững.

 

Để tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững đảm bảo sâu rộng và đạt được các mục tiêu đề ra theo giai đoạn thời gian tới, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương ban hành các tiêu chí, công cụ hướng dẫn về sản xuất, tiêu dùng bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; chính sách khuyến khích, ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn về nhãn sinh thái, về thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng hiệu quả tài nguyên, thiết kế bền vững, sản xuất bền vững, phân phối bền vững; mua sắm bền vững… qua đó chuẩn hóa tài liệu tuyên truyền, làm cơ sở cho các địa phương triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn quản lý…

 

Hương Việt


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang