Thứ Hai, 20/05/2024 09:28:16 GMT+7

Tin đăng lúc 28-03-2024

Lượt xem: 549

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng NTM

UBND thành phố Hà Nội vừa có Đề án về xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM; 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng NTM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho 15/15 xã của huyện Thanh Trì (ngày 13/3/2024).

Theo Đề án, Thành phố Hà Nội duy trì 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã. 100% số thôn có nhà văn hóa - khu thể thao. Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ đạt 100%; tỷ lệ thôn được phủ sóng 3G/4G/5G hoặc internet băng rộng đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Duy trì 100% số xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm.

 

Về tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đảm bảo theo quy định đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề có trạm xử lý nước thải đạt 100%. Về tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 65%; tỷ lệ gia đình được công nhận giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 86-88%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80-85%.

 

Bên cạnh đó, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 2.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55-60%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt trên 95%.

 

Đồng thời, Đề án đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm với 58 nội dung, như: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn cơ bản đồng bộ, hiện đại, theo hướng phát triển đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân…

 

Để đạt được các mục tiêu này, Đề án nhấn mạnh sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã, huyện đạt mục tiêu của thành phố theo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII).

 

Minh Ngọc

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang