Thứ Năm, 23/05/2024 16:50:48 GMT+7

Tin đăng lúc 28-08-2023

Lượt xem: 555

Đề xuất quy định giám định chất lượng dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
Đề xuất quy định giám định chất lượng dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư

Về sự cần thiết phải ban hành văn bản, Bộ KH&CN cho biết, Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã có những quy định mới liên quan đến hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.

 

Cụ thể, tại khoản 3, khoản 4 Điều 45 Luật Đầu tư đã quy định: Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện giám định độc lập giá trị vốn đầu tư, chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi dự án đầu tư đưa vào khai thác, vận hành. Nhà đầu tư phải chịu chi phí giám định trong trường hợp kết quả giám định dẫn đến làm tăng nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

 

Thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tại điểm b khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định việc giám định độc lập giá trị vốn đầu tư, chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi dự án đầu tư được đưa vào khai thác, vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đầu tư được thực hiện trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có căn cứ xác định nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tại điểm d khoản 5 Điều 28 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

 

Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đầu tư; điểm b khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP là cần thiết góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai các quy định mới về quản lý nhà nước trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

 

Mục đích ban hành quyết định nhằm quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư được đưa vào khai thác, vận hành trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có căn cứ xác định nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

 

Về quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm phù hợp với định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan. Các quy định có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam; tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

 

Theo VietQ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang