Thứ Năm, 13/06/2024 10:20:10 GMT+7

Tin đăng lúc 16-11-2023

Lượt xem: 1008

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực PC Hải Phòng: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu – chi phí – lợi nhuận SXKD khác năm 2023

Năm 2023 là năm nhiều thách thức với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực, chỉ tiêu doanh thu – chi phí – lợi nhuận SXKD khác là bài toán khó đối với đơn vị khi tình hình kinh tế - chính trị quốc tế và trong nước có nhiều biến động, giá cả vật tư, vật liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cao. Các doanh nghiệp thu hẹp SXKD nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ điện của Xí nghiệp.
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực PC Hải Phòng: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu – chi phí – lợi nhuận SXKD khác năm 2023
Đội Thí nghiệm Cao áp đang vệ sinh bảo dưỡng tại Trạm 110 kV VSIP

 

Xác định được những thách thức khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm, Xí nghiệp đã rà soát đánh giá toàn diện chỉ tiêu kế hoạch các lĩnh vực dịch vụ, xác định trọng tâm vào 02 loại hình dịch vụ thế mạnh là Tư vấn thiết kế điện và Thí nghiệp điện. Qua đó đánh giá, kiện toàn, khắc phục các tồn tại từ khâu quản trị nội bộ, nhân lực, cơ sở vật chất, giá dịch vụ…

 

Một số chỉ tiêu Xí nghiệp đã đạt được tính đến thời điểm tháng 10/2023 như sau:

 

  • Sản xuất điện: Doanh thu (nguồn lương) đạt 6,2 tỷ đồng.
  • Sản xuất khác:
  •  

+ Dịch vụ tư vấn thiết kế: Doanh thu đạt 7,3 tỷ đồng.

 

+ Dịch vụ tư vấn giám sát: Doanh thu đạt 0,6 tỷ đồng.

 

+ Dịch vụ thí nghiệm điện: Doanh thu đạt 5,6 tỷ đồng.

 

+ Dịch vụ trực vận hành trạm KH: Doanh thu đạt 5,7 tỷ đồng.

 

Tổng doanh thu thực hiện các loại hình dịch vụ so với kế hoạch năm 2023 đạt trên 70%.

 

Các chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận đang duy trì đảm bảo ở mức khả thi hoàn thành kế hoạch năm 2023.

 

Từ nay đến cuối năm tài chính, Xí nghiệp tập trung cao độ vào các lĩnh vực:

 

- Công tác tổ chức, quản trị: Làm việc với các ban ngành hoàn thiện hồ sơ nâng hạng Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Xí nghiệp, gia hạn chứng chỉ cấp phép hoạt động thử nghiệm mẫu hóa dầu 110 kV.

 

- Công tác quản lý kỹ thuật: Tập trung cao độ phối hợp cùng các Điện lực, Đội Cao thế nhằm giảm suất sự cố lưới trung thế, lưới 110 kV đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của EVNNPC, PC Hải Phòng..

 

- Công tác dịch vụ SXKD: Rà soát kế hoạch thực hiện năm 2023 các loại hình dịch vụ, cân đối điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế tại thời điểm tháng 11/2023 chủ động báo cáo Công ty làm cơ sở khả thi đảm bảo hoàn thành toàn diện các kế hoạch đề ra.

 

- Công tác tư vấn thiết kế các công trình đầu tư xây dựng:

 

+ Các công trình ĐTXD năm 2023: Thực hiện công tác giải ngân, thanh quyết toán 10 công trình ĐTXD năm 2023 theo yêu cầu giải ngân của Công ty, hoàn thành trong tháng 11/2023.

 

+ Các công trình ĐTXD năm 2024: 09 công trình, đợt 1 hoàn thành hồ sơ, bảo vệ dự án, P8 ra bản duyệt; 17 công trình đợt 2: Hoàn thiện hồ sơ gửi P8, hoàn thành trước trong tháng 12/2023.

 

- Công tác Thí nghiệm điện: Tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, điều chỉnh đơn giá dịch vụ trên cơ sở đơn giá của EVNNPC, có điều chỉnh phù hợp quy định và đảm bảo khả năng cạnh tranh thị trường Hải Phòng.

 

- Công tác Tài chính: Thực hiện tiết kiệm chi phí, quản lý chặt dòng tiền hiệu quả, hợp lý, đảm bảo chi phí phục vụ SXKD và chi phí tiền lương cho CBCNV tại đơn vị. Cập nhật thường xuyên các thông tin thay đổi về các khoản nợ đã thu hồi, khoản nợ phát sinh. Tiếp tục rà soát từng khoản nợ, có giải pháp cụ thể cho từng khoản nợ nhằm mục đích thu hồi nợ khó đòi hoặc thực hiện thanh xử lý theo quy định.

 

Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, toàn thể CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực tập trung nhân lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch – doanh thu – chi phí SXKD khác năm 2023 đã đề ra.

Nguyễn Mạnh Hùng


Tin liên quan:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang