Thứ Sáu, 19/07/2024 08:30:29 GMT+7
Lượt xem: 201

Tin đăng lúc 30-05-2024

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 457/QĐ-TTg ngày 28/5/2024 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban.

 

Các thành viên gồm đại diện Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

 

Quyết định nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm lập danh sách thành viên Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các nội dung công việc sau:

 

Xem xét, thông qua kế hoạch và tiến độ xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) do Bộ Khoa học và Công nghệ lập;

 

Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) gồm dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình và các tài liệu theo quy định;

 

Chỉ đạo việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hồ sơ dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi);

 

Chỉ đạo việc phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng, thẩm tra và trình dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

 

Kinh phí hoạt động chung của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Theo VietQ.vn


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang