Chủ Nhật, 16/06/2024 10:36:53 GMT+7

Tin đăng lúc 18-08-2023

Lượt xem: 765

PC Thanh Hóa xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải là nhiệm vụ xuyên suốt

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lấy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ để của năm. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Thanh Hóa xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, có tính chiến lược lâu dài, chi phối ở mọi khía cạnh trong từng lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp trọng tâm, đảm bảo góp phần cùng với Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.
PC Thanh Hóa xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải là nhiệm vụ xuyên suốt
Tại buổi làm việc với PC Thanh Hóa vào ngày 28/7 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện đã phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu đơn vị bám sát chủ đề năm 2023, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm này thuộc về Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phải nêu gương, có tinh thần quy tụ đoàn kết để tập thể Lãnh đạo, CBCNV cùng chung chí hướng, mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

 

Theo đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, Công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trong các buổi họp giao ban sản xuất; Tổ chức lồng ghép tại buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể trong; Tiếp tục hướng dẫn đơn vị thực hiện Chương trình hành động của Công ty về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng PC Thanh Hóa đã hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

 

Cùng với đó là quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty về Nghị quyết của các cấp ủy đảng về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Giáo dục, nâng cao ý thức của người lao động về đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”; Thực hiện “Quy định thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPC theo các tiêu chuẩn đối với các đối tượng CBCNV” ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-EVNNPC ngày 25/8/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Từ đó, lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí để đánh giá bình xét danh hiệu thi đua của mỗi cá nhân vào cuối năm.

 

Tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với từng cá nhân, chỉ tiêu và việc làm cụ thể

 

 

Được ví như những mắt xích được nối liền tạo thành một dây chuyền vận hành thống nhất ở mỗi hoạt động của bộ máy, một tập thể mạnh trong đó phải có cá nhân vững trên từng lĩnh vực và có tính liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt với nhau. Dó đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải xuất phát từ nhận thức, hành động, việc làm cụ thể từ mỗi CBCNV trong đơn vị.

 

Ngay từ đầu năm 2023, BCH Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 06/02/2023 đã đưa công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của năm, cùng với đó xây dựng chương trình triển khai tổ chức thực hiện cho cả giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2023 - 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho PC Thanh Hóa.

 

 

Việc kiểm soát tài liệu và in ấn, photocopy trên 02 mặt giấy trong công tác văn thư góp phần vào tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm

 

Trên cơ sở đó cần phải bám sát chủ trương, định hướng của Tập đoàn, của Tổng Công ty, Công ty tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

 

Để làm tốt nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra tại Công ty đó là cần phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các công trình lưới điện đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Tăng cường quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, đảm bảo tiến độ công trình đầu tư để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng giai đoạn 2023-2025 ≤ 3,88%. Trong đó, khu vực cao áp thực hiện ≤ 0,65%, khu vực trung áp ≤ 3,00%, khu vực hạ áp thực hiện ≤ 4,90%; Triệt để tiết kiệm chi phí, trong đó: Tiết kiệm 10% chi phí định mức (trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người laođộng theo quy định) và 10% chi phí sửa chữa lớn; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hệ số tài chính đảm bảo an toàn theo quy định; Hệ số bảo toàn vốn ≥ 1, khả năng thanh toán ngắn hạn >1; Thanh xử lý 100% vật tư thiết bị tồn đọng, kém mất phẩm chất theo báo cáo kiểm kê và từ các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động từ nền khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, phấn đấu năng suất lao động; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của EVNNPC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự cùng với đó rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, định mức làm cơ sở và chú trọng đến công tác tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời công khai kết quả thực hiện.

 

Ví như một việc làm quen thuộc hàng ngày đối với mỗi CBCNV tại PC Thanh Hóa trong soạn thảo, ban hành tài liệu, văn bản, mỗi người đều có ý thức cẩn thận nghiên cứu, rà soát tránh được những lỗi sai để không phải mất nhiều thời gian làm lại hay khi in ấn ra thành tài liệu và ưu tiên in hai mặt…, từ đó tiết kiệm được văn phòng phẩm, ở một góc nhìn sâu xa hơn là đang chung tay góp phần bảo vệ môi trường.

 

Vừa qua, tại miền Bắc do nắng nóng gay gắt kéo dài, cùng với đó là diễn biến về khó khăn trong cung ứng điện, chẳng thế mà ở ngay nơi làm việc hoặc tại gia đình của CBCNV PC Thanh Hóa đã phát huy được tinh thần và hành động trong thực hành tiết kiệm điện. Không sử dụng thang máy, không để điều hòa dưới 26 độ, tránh lãng phí nguồn nước, tận dụng tối đa ánh sáng, gió mát tự nhiên, tắt các thiết bị khi không sử dụng… tất cả đi vào nề nếp và đến nay đã trở thành thói quen.

 

Áp dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Đây được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài đã được Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty quan tâm, lấy đó là một trong những mục tiêu lớn đề ra trong quản lý, vận hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp số.

 

 

Kiểm tra vận hành tại trạm biến áp 110kV không người trực

 

Thực tế, chuyển đổi số đã giúp cho đơn vị tiết kiệm rất nhiều chi phí về nhân công, thời gian và gia tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ từ đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường. Theo đó, hàng loạt ứng dụng, thiết bị khoa học công nghệ tiên tiến có chọn lọc phù hợp đã được đưa vào, để chuyển đổi số phải từ văn phòng làm việc ra đến hiện trường, xây dựng hệ thống, nền tảng quản lý từ con người đến lưới điện thông minh qua số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ, tương tác trên không gian số, áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động SXKD, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo chuyển đổi số và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông… Nổi bật trong sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại của năm, Công ty đã triển khai số hóa quy trình trong các lĩnh vực: Tài chính, Kinh doanh, Kỹ thuật, An toàn; Kết nối tín hiệu của toàn bộ 221 Re/LBS/RMU và thực hiện điều khiển xa 23 TBA110 kV không người trực về trung tâm điều khiển xa; Vận hành được 17/18 mạch vòng tự động; Đo xa 10.482 điểm đo. Trong đó các trạm biến áp công cộng lắp đặt 4.289/4.289 đạt tỷ lệ 99,76%, tỷ lệ online đạt 98,6%; Trạm biến áp chuyên dùng lắp đặt 6.184/6.230 đạt tỷ lệ 99,26%; tỷ lệ online đạt 98,02%... Ngoài ra số hóa các dịch vụ của ngành Điện đã mang đến tiện ích khi khách hàng được trải nghiệm và tương tác trên không gian số như theo dõi, kiểm soát chỉ số điện năng, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tra cứu hóa đơn tiền điện, đăng ký lắp đặt điện mới, tìm hiểu tất cả các thông tin, hoạt động của ngành điện được cập nhật hàng ngày trên các nền tảng website, mạng xã hội, tin nhắn hoặc qua số điện thoại Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc 19006769...

 

Từ giải pháp triển khai tổ chức thực hiện và hiệu quả mang lại rõ rệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại PC Thanh Hóa đến nay không chỉ ở từng chỉ tiêu con số được giao mà trên hết đã đi vào nhận thức, hành động và trở thành thói quen ở mỗi cán bộ công nhân viên lao động qua thể hiện trong từng việc làm cụ thể. Xác định đây sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt cần thiết phải được duy trì và ngày một nâng cao.

 

PC Thanh Hóa


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang