Thứ Ba, 17/05/2022 13:43:25 GMT+7

Tin đăng lúc 08-11-2015

Lượt xem: 8505

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương. Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân Ngày Pháp luật Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương!

 

Hai năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09 tháng 11 hàng năm đã được tổ chức rộng khắp trong cả nước. Ngày Pháp luật đã thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

 

Là một trong những ngành có nhiều hoạt động tham gia đóng góp xây dựng và thực thi các quy định của pháp luật, trong những năm qua, Ngành Công Thương, trực tiếp là các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành đã đóng góp hết sức tích cực vào việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả tích cực đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Công Thương.

 

Năm 2015 và năm 2016, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt; Quốc hội đã ban hành và dự kiến ban hành nhiều văn bản luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… để thi hành Hiến pháp.

 

Từ những kết quả đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Chúc các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Công Thương sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

Thân ái,

 

Vũ Huy Hoàng

Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Công Thương

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang