Thứ Năm, 20/02/2020 12:52:00 GMT+7

Tin đăng lúc 25-07-2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên: Đẩy mạnh thi đua tạo động lực cho phát triển

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành. Trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng để các cấp, các ngành khắc phục khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên: Đẩy mạnh thi đua tạo động lực cho phát triển
Nhân dân huyện Mường Ảng đã tích cực đầu tư giống cà phê mới cho năng suất cao

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng về công tác thi đua, ngay từ đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua và tổ chức triển khai sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân của các phòng, ban trong cơ quan.

 

Trong năm qua, Sở đã triển khai quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Điện Biên cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh”.

 

Triển khai rộng rãi tới toàn thể công chức, viên chức việc học tập Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 – Khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, phấn đấu lập thành tích bằng hành động cụ thể, thiết thực trong từng công việc, hàng ngày đổi mới với nhiệm vụ được giao.

 

Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Sở. Toàn thể công chức, viên chức đã nghiên cứu tích cực các chủ trương chính sách của Nhà nước, của các Bộ, ngành Trung ương, của HĐND và UBND tỉnh, chính sách về phát triển KT-XH và các văn bản pháp luật. Qua các buổi nghiên cứu và học tập, đã giáo dục chính trị tư tưởng, xác định lập trường quan điểm cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời để mỗi cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt vận dụng vào công tác chuyên môn, nhất là việc vận dụng vào công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn, ngắn hạn của tỉnh và vận dụng vào công tác quản lý đầu tư và xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2018, Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí kế hoạch vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Xử lý khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay.

 

Trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch, chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Thông báo chi tiết danh mục Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sang năm 2018.

 

 

Trang trại cá tầm và cá hồi đã được đầu tư tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

 

Báo cáo rà soát số liệu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và dự thảo thông báo giao chi tiết điều chỉnh giảm KH vốn TPCP giai đoạn 2012 – 2015 và 2014 – 2016 tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp với các Sở, ngành thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thành viên của các Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

 

Trong năm 2018 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4900 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án, dự ước năm 2018 có 7 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,8 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, dự án trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài là nhà máy chế biến tinh bột sắn. UBDN tỉnh đã tích cực chỉ đạo các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác cộng tư (PPP), đồng thời đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư và đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu như Tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC.

 

Hiện tại, Sở đang tham mưu chủ trương đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, theo đó chỉ số PCI của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 24/63, tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63).

 

Thành quả đạt được là do Sở đã đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước, quán triệt đầy đủ sâu sắc đến cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về thi đua khen thưởng đã được triển khai đồng bộ, phổ biến đầy đủ về nội dung và phù hợp với đối tượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo chất lượng đúng theo chương trình kế hoạch mà Đảng bộ, cơ quan đã đề ra. Đặc biệt thông qua việc điều hành quản lý công tác qua mạng tin học của cơ quan, đã đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi ngân sách. Toàn thể công chức, viên chức có tư tưởng vững vàng, yên tâm, kiên định với đường lối của Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết nhất trí cao. Phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới và duy trì thường xuyên. Công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức được chú trọng, chất lượng được đảm bảo. Thông qua các cuộc phát động phong trào thi đua công chức, viên chức trong cơ quan phát huy được tính năng động, kịp thời đề xuất những ý kiến hay trong giải quyết công việc chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao hơn, chất lượng hơn. Từ đó giúp cho lãnh đạo ngành có những giải pháp phù hợp với các mặt công tác trong từng giai đoạn, góp phần xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Đinh Út


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang