Thứ Năm, 18/04/2024 07:34:18 GMT+7

Tin đăng lúc 18-11-2022

Lượt xem: 594

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Theo đó, Chương trình phấn đấu đến năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về giá trị giao dịch hàng hóa KHCN hàng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%, tỷ trọng giao dịch công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 30%; tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Hình thành 02 tổ chức trung gian và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian KHCN quốc gia.

 

Đến năm 2030, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về giá trị giao dịch hàng hóa KHCN hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%; tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Phát triển 04 tổ chức trung gian của thị trường KHCN. Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và toàn cầu.

 

Sở KH&CN phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN theo quy định.

 

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát triển thị trường KHCN đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương: thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình, dự án… liên quan đến phát triển thị trường KH&CN; thứ hai, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trong xã hội, quảng bá thành tựu phát triển thị trường KH&CN, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thứ ba, điều tra, thống kê đánh giá trình độ công nghệ; thứ tư, lựa chọn kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được nghiệm thu để hỗ trợ thương mại hóa; thứ năm, phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KHCN; thứ sáu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ (lồng ghép trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến 2030).

 

Theo VietQ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang