Thứ Năm, 13/08/2020 04:03:04 GMT+7

Tin đăng lúc 08-07-2020

PC Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hiện nay, PC Yên Bái đang quản lý và vận hành 352,608 km đường dây 110 kV cấp điện cho 05 trạm biến áp 110 kV/08 máy biến áp 110/35/22 kV; 2.268,37 km đường dây trung áp, trong đó: 2.104,29 km đường dây trung áp là tài sản Công ty; 164,08 km đường dây trung áp là tài sản khách hàng; 1.757 TBA/1.795 MBA phân phối, trong đó: 1.300 TBA/1.300 MBA là tài sản Công ty; 457 TBA/495 MBA là tài sản khách hàng.
PC Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thường xuyên kiểm tra, hoán đổi MBA tránh bị non tải, hoặc đầy tải

Quản lý, vận hành khối tài sản như vậy nên việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái)  luôn quan tâm thực hiện.

 

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của PC Yên Bái cho thấy, tình hình quản lý vận hành, giảm TTĐN những tháng đầu năm 2020 nằm trong tầm kiểm soát, đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Tuy nhiên, do tình hình những tháng đầu năm việc sản xuất của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, ngành nghề dịch vụ cũng chững lại, hoặc tạm dừng không hoạt động, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ TTĐN và sản lượng điện thương phẩm của Công ty so với cùng kỳ. Số liệu báo cáo cho thấy tỷ lệ tổn thất đường dây trung - hạ áp lũy kế đến tháng 6/2020 giảm 0,22% so với lũy kế cùng kỳ năm 2019, cụ thể tổn thất trung thế giảm 0,27% và tổn thất hạ thế giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đường dây 110 kV  có chiều hướng tăng 0,83%, vì vậy cần có những giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành... nhằm giảm tỷ lệ TTĐN.

 

 

Vệ sinh sứ bằng công nghệ hotline

 

Trên cơ sở tính toán và hiện trạng lưới điện, thiết bị điện đang vận hành do PC Yên Bái quản lý, Ban chỉ đạo giảm TTĐN của Công ty đã họp và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, cũng như yêu cầu đơn vị có tỷ lệ tổn thất gia tăng có các biện pháp quyết liệt, với quyết tâm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu TTĐN do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Cụ thể, phải tăng cường phúc tra, cập nhật chỉ số công tơ đúng thời gian quy định; thường xuyên thực hiện việc cân đảo pha các xuất tuyến hạ thế trạm biến áp phân phối, không để hiện tượng dòng lệch pha lớn hơn 15%; khắc phục khiếm khuyết tại các trạm biến áp bù thừa, bù thiếu, cosφ thấp và luân chuyển máy biến áp vận hành non tải; có kế hoạch cụ thể nhằm giảm tỷ lệ tổn thất một số trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất trên 10%; kiểm tra hệ thống đo đếm đầu nguồn, TU, TI...; giảm tỷ lệ số lượng khách hàng có điện áp thấp ở các điện lực; tăng cường quản lý vận hành ngăn ngừa sự cố lưới điện, thực hiện vệ sinh cách điện, hạn chế sự cố phóng điện bề mặt chuỗi sứ, duy trì điện áp tại các thanh cái 35, 22, 10 kV tại các trạm biến áp 110 kV. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất do các nguyên nhân như truyền tải công suất cho các Nhà máy thủy điện trên địa bàn, việc truyền tải hộ điện năng...

 

Ngoài ra, các đơn vị quản lý vận hành tăng cường phát dọn hành lang tuyến, không để xảy ra sự cố chủ quan, thực hiện vệ sinh công nghiệp đường dây và trạm biến áp bằng phương pháp hotline, rà soát sản lượng đối với các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có sản lượng lớn, kịp thời phát hiện đột biến để xử lý kịp thời. Đối với các phòng chuyên môn, tăng cường việc giám sát, kiểm tra theo kế hoạch cũng như bất thường đối với đơn vị, thiết bị đo đếm. Bên cạnh phải đảm bảo  đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2020, chú trọng đối với những hạng mục giảm TTĐN lưới điện cũng là những giải pháp rất quan trọng.

 

 

Chú trọng phát quang hành lang tuyến đường dây

 

Giảm tỷ lệ TTĐN là một nội dung quan trọng trong sản xuất kinh doanh điện năng, giúp nâng cao sản lượng điện thương phẩm, tăng doanh thu, đồng nghĩa là thu nhập cho người lao động ổn định, vì vậy PC Yên Bái quyết tâm thực hiện tốt công tác giảm TTĐN, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao./.

  

                                                                                     Mai Ngọc Lương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang