Thứ Hai, 01/03/2021 01:57:47 GMT+7

Tin đăng lúc 31-12-2020

PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)

Giai đoạn 2016 – 2020, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty như: Tỷ lệ điện thương phẩm; Tỷ lệ tổn thất; Doanh thu tiền điện; Phát triển lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh... đều đạt và vượt kế hoạch.
PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025)
PC Yên Bái làm tốt an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo trên địa bàn

Kết quả thể hiện tinh thần cố gắng

 

5 năm qua, kết quả kinh doanh hàng năm của PC Yên Bái đều hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao như: Tỷ lệ điện thương phẩm tăng từ 10 -14%/năm; Tỷ lệ tổn thất giảm từ 0,2 đến 0,35%; Doanh thu tiền điện tăng từ 14% trở lên; Tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương đều hoàn thành theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh phát triển khách hàng và phụ tải; Rút ngắn thời gian mất điện, giảm sự cố; Hoàn thành nhanh kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp lưới điện… nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khách hàng,  đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực, qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, hàng năm, PC Yên Bái ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các quỹ như: Tấm lòng vàng; Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái và ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong và ngoài tỉnh.

 

 

Có được kết quả đó là do, Ban lãnh đạo PC Yên Bái đã tập trung điều hành, bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cũng như tranh thủ sự quan tâm và giúp đỡ của các Sở, ban nghành trong tỉnh để hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với tình hình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao.

 

Đề ra mục tiêu, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025

 

Trong 5 năm tới (giai đoạn 2021-2025), PC Yên Bái đã đề ra những mục tiêu cơ bản đó là: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao về công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và quản lý kỹ thuật; Phấn đấu tỷ lệ điện thương phẩm tăng hàng năm từ 7 - 10%/năm và đến năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh đạt hơn 1,7 tỷ kWh; Thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động; Đảm bảo việc làm cho người lao động, tăng năng suất lao động nhằm đảm bảo đến năm 2025 đạt 2,72 triệu kWh/người; Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

 

 

Thời tiết khắc nghiệt luôn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Yên Bái

 

Quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, PC Yên Bái đã đề ra các giải pháp cụ thể đó là: Đảm bảo vận hành, liên tục, ổn định hệ thống điện và giảm tỷ lệ tổn thất, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Đầu tư hệ thống điện truyền tải, phân phối phù hợp với sự phát triển của tỉnh; Đổi mới kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; Giảm thời gian tiếp cận điện năng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phù hợp với cải cách hành chính; Sử dụng các biện pháp thu tiền điện đảm bảo an toàn và nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; Sử dụng tài chính đúng quy định, phát triển nguồn vốn…; Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động kinh doanh; Nâng cao nguồn nhân lực, động viên, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ.

 

 

PC Yên Bái thường xuyên tuyên truyền sử dụng điện đảm bảo an toàn trong dân

 

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngoài giải pháp cơ bản trong quản lý điều hành thì PC Yên Bái cũng sẽ tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; Làm tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng; Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp để khẳng định là đơn vị kinh doanh tại một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                       Mai Ngọc Lương - PC Yên Bái


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang