Thứ Năm, 20/01/2022 18:45:28 GMT+7

Tin đăng lúc 05-12-2021

Lượt xem: 1449

PC Yên Bái: Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBCNV-NLĐ đã được ứng dụng hiệu quả trong quản lý vận hành lưới điện

Năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) có 13 sáng kiến được công nhận gồm: 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 09 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất cấp Công ty và 01 sáng kiến bộ dao cắt tỉa cây sử dụng điều khiển từ xa dùng để phát quang hành lang công trình điện (nhóm tác giả Điện lực Văn Yên) được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận.
PC Yên Bái: Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBCNV-NLĐ đã được ứng dụng hiệu quả trong quản lý vận hành lưới điện
Các tác giả trình bày nội dung sáng kiến trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công ty

Tại PC Yên Bái, định kỳ hàng quý, tác giả, nhóm tác giả sẽ gửi các sáng kiến về Hội đồng Khoa học và Công nghệ Công ty để đánh giá, thẩm định theo các tiêu chí đã được quy định và thống nhất lựa chọn những sản phẩm có tính khả thi áp dụng, có thể triển khai rộng rãi để đăng ký tham gia xét duyệt cấp Tổng Công ty. Những ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã không chỉ tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành và sửa chữa lưới điện, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng... mà còn nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo của CBCNV-NLĐ trong quá trình làm việc.  

 

 

Bộ dao cắt tỉa cây sử dụng điều khiển từ xa đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận

 

Tiến tới năm 2022, PC Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời khen thưởng các cá nhân, tập thể đã tích cực tham gia nghiên cứu về số lượng, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

                                                                   

           Mai Ngọc Lương - PC Yên Bái


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang