Chủ Nhật, 24/01/2021 22:43:10 GMT+7

Tin đăng lúc 27-11-2020

PC Yên Bái làm tốt công tác truyền thông đến khách hàng trong tỉnh

Truyền thông đã phản ánh kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái), từ đầu năm đến nay, đã có 224 tin, bài được đăng trên trang Website của Công ty và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hoàn thành nhiệm vụ phản ánh hoạt động của đơn vị, được EVNNPC đánh giá là đơn vị làm tốt nhiệm vụ truyền thông.
PC Yên Bái làm tốt công tác truyền thông đến khách hàng trong tỉnh
Ông Trần Ngọc Hà – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban biên tập Website phát biểu, định hướng công tác truyền thông trong những tháng còn lại của năm 2020

Bên cạnh đó nhiều tin, bài viết được đăng tải trên các trang Website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công đoàn Điện lực Việt Nam; Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng; Tạp chí Năng lượng Việt Nam; Báo Yên Bái và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

 

Ngày 24/11, Ban Biên tập Website của Công ty Điện lực Yên Bái đã họp đánh giá tình hình công tác truyền thông từ đầu năm 2020 đến nay, bàn thực hiện nhiệm vụ truyền thông trong những tháng cuối năm 2020 và quý I/2021.

 

Phát biểu, đánh giá và định hướng nhiệm vụ truyền thông của PC Yên Bái, ông Trần Ngọc Hà – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban biên tập Website cho thấy: Công tác truyền thông vừa qua đã phản ánh kịp thời những hoạt động của PC Yên Bái, Ban Biên tập đã làm tốt nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung nội dung của các tin, bài được các đơn vị trực thuộc gửi về Ban Biên tập, các tin, bài sau khi được biên tập đã đảm bảo đúng nội dung, thể thức và chất lượng hình ảnh minh họa phản ánh đúng các thông tin, sự kiện diễn ra đủ điều kiện đăng tải trên Trang Website của Công ty; một số tin, bài có chất lượng được chuyển về Ban Biên tập Website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để đăng tải nhằm kịp thời phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các đơn vị bạn trong EVNNPC được Tổng công ty đánh giá cao.

 

Tuy nhiên, thời gian tới hoạt động của Ban Biên tập Website cũng cần điều chỉnh phương pháp làm việc, đẩy nhanh việc biên tập khi tin, bài được gửi về kịp thời; làm tốt thông cáo báo chí theo quy định của EVNNPC, EVN định kỳ trên trang Website nội bộ; thêm chuyên trang Thông tin pháp luật liên quan đến kinh doanh điện đăng tải công khai, cung cấp thông tin cho khách hàng; công tác truyền thông cần có tư duy, định hướng trong những giai đoạn, thời gian trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tập huấn công tác truyền thông đến đơn vị cấp 4 trong Công ty; củng cố thành viên Ban Biên tập có khả năng nắm bắt hoạt động kinh doanh, viết các bài viết mang tính chuyên sâu về nội dung công tác cần tuyên truyền như an toàn điện, quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng và các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, trước mắt làm tốt công tác truyền thông trong tháng tri ân khách hàng…

 

Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, nó tác động đến nhận thức của CBCNV và người lao động cũng như khách hàng, từ nhận thức sẽ tác động đến hành động và ứng xử, đảm bảo khách quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người đọc chấp nhận và lan truyền nhanh  sẽ là hình thức quảng bá hình ảnh của PC Yên Bái trong thời gian tới.

                                                                    

       Mai Ngọc Lương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang