Thứ Hai, 01/03/2021 01:44:31 GMT+7

Tin đăng lúc 20-01-2021

PC Yên Bái đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Sáng 20/1, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.
PC Yên Bái đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng

Tới dự Hội nghị có ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng các Ban chuyên môn của EVNNPC; Đồng chủ trì Hội nghị có các ông Đặng Văn Thanh - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái; Cao Bình Định - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty, cùng đông đảo cán bộ chủ chốt các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

 

Khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu của năm thực hiện

 

Theo Báo cáo tổng kết năm 2020 được trình bày tại Hội nghị cho thấy: Trong năm 2020, Công ty Điện lực Yên Bái đã cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổng sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 đạt 1.013,13 tr.kWh, tăng 7,83 % so với năm 2019, đạt 100,11 % so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 107,83% so với năm 2019. Năm 2020, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 nên kinh tế không ổn định, mức độ tăng trưởng của các thành phần phụ tải giảm sút, đặc biệt phụ tải thuộc thành phần thương mại dịch vụ giảm 2,46% so với năm 2019, các thành phần phụ tải tiêu thụ sản lượng lớn mức độ tăng cũng không cao như: Công nghiệp xây dựng tăng 7,32 %; quản lý tiêu dùng tăng 8,07% và hoạt động khác tăng 9,34% so với 2019, dẫn đến mức tăng trưởng chung của Công ty không như dự kiến.

 

Năm 2020, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát triển phụ tải bằng nguồn vốn đầu tư của ngành điện 15 công trình điện với quy mô xây dựng mới và cải tạo 60,4 km đường dây trung áp và 92,9 km đường dây hạ thế 0,4kV, 43 trạm biến áp với tổng mức đầu tư trên 125 tỷ đồng.

 

Ông Đặng Văn Thanh  - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết,  năm 2021 có chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)”, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương. Do đó, Công ty đã có giải pháp đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tăng độ tin cậy cung cấp điện, công tác kinh doanh và triển khai tốt các dịch vụ khách hàng. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cấp đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và sử dụng của người dân trong tỉnh với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”.

 

Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc  phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công ty Điện lực Yên Bái trong năm 2020. Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Thực hiện tốt việc cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện khách hàng; đã đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương. Việc tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm 7,83% là đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng cao trong điều kiện phải phải chống đỡ dịch bệnh, thiên tai gây thiệt cho lưới điện, đã góp phần vào sự tăng trường phát triển của tỉnh; thay công tơ định kỳ vượt kế hoạch; chỉ số tiếp cận điện năng đạt 4 ngày; hoàn thành kế hoạch xây  dựng cơ bản từ tổ chức, giải ngân và quyết toán; quản lý đầu tư, mua sắm thiết bị, duy trì tài chính lành mạnh; quyền lợi người lao động được đảm bảo, Công đoàn đã quan tâm đến người lao động…

 

Duy trì tập thể đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị, năm 2021 Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Có biện pháp xử lý dứt điểm 18 trạm biến áp phân phối có tỷ lệ tổn thất cao từ 8% trở lên trong sáu tháng đầu năm đồng thời tiếp tục xử lý các trạm có tỷ lệ tổn thất 7% trong các điện lực trực thuộc; giảm số hộ có điện áp thấp; tiếp tục thực hiện công tác 5S lưới điện; xóa bỏ các tồn tại sau kiểm tra giám sát mua bán điện; đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử; thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng, đảm bảo việc thu tiền không dùng tiền mặt; xây dựng phương án điều độ và vận hành lưới điện trong điều kiện các công trình xây dựng trạm biến áp 110-220 kV chưa đưa vào vận hành, khắc phục sự cố chủ quan, giảm thời gian mất điện và số giờ mất điện. Đặc biệt không để xảy ra tai nạn lao động. Có giải pháp giảm tổn thất điện năng cụ thể theo thời gian như tháng, quý và năm, kiểm soát chỉ số độ tin cậy lưới điện, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành; đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, phối hợp với các Ban quản lý dự án Tổng công ty về công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Công ty cần triển khai việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động SXKD thiết thực, hiệu quả.

 

Duy trì cung cấp điện liên tục trong năm 2021

 

 “Đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh”, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ đối với Công ty Điện lực Yên Bái tại Hội nghị tổng kết đồng thời ghi nhận các ý kiến đề nghị của Công ty, báo cáo lãnh đạo Tổng công ty xem xét, nghiên cứu giải quyết.

 

Trước những thách thức mới, CBCNV Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra./.

 

                                                              Mai Ngọc Lương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang