Thứ Hai, 24/02/2020 09:45:13 GMT+7

Tin đăng lúc 02-08-2019

Ngành Giao thông Điện Biên đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt khó vì những cung đường thông suốt

Là tỉnh miền núi biên giới vùng cao, 85% là rừng núi, giao thông quanh co, gấp khúc, lên đèo xuống vực, mùa mưa bão năm nào cũng sạt lở đường xá, lũ ống lũ quét làm hư hỏng biết bao công trình hạ tầng giao thông… Tất cả những khó khăn đó luôn chất chồng và thường nhật diễn ra, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thông vận tải của ngành.
Ngành Giao thông Điện Biên đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt khó vì những cung đường thông suốt
Bí thư Tỉnh ủy Trần Thanh Sơn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung

Trong điều kiện đó, ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận dụng thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn CBCNV - NLĐ trong toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Sở GTVT Điện Biên được giao quản lý 6 tuyến Quốc lộ, 4 tuyến tỉnh lộ với 801,6 km (trong đó: Quốc lộ 620,9 km, tỉnh lộ 180,7 km) là các tuyến huyết mạch, có tầm quan trọng đặc biệt phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo trì đường bộ luôn được quan tâm đặc biệt, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống bằng việc bảo trì đảm bảo êm thuận, tăng cường kiểm tra phát hiện ngăn chặn các hiện tượng vi phạm công trình đường bộ, các vị trí đấu nối trái phép vào Quốc lộ, kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan tôn song… Kết quả năm 2018, công tác bảo dưỡng thường xuyên kế hoạch chi được duyệt: 31,205 tỷ đồng, thực hiện 31,205 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Công tác sửa chữa định kỳ kế hoạch chi được duyệt 101,920 tỷ đồng, thực hiện 123,805 tỷ đồng, đạt 121,47% kế hoạch.

 

Công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ là khâu quan trọng luôn được ngành quan tâm. Sở đã thường xuyên chủ động kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí sung yếu, nguy cơ sụt sạt cao trên tất cả các tuyến, để xây dựng phương án phòng, chống khắc phục hậu quả lụt, bão và đảm bảo giao thông sát với thực tế yêu cầu. Đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, các nhà thầu đang thi công xây dựng phương án và thực hiện và các biện pháp nhằm chủ động, kịp thời khắc phục hư hỏng do thiên tai gây ra. Do vậy trên các tuyến đường sở được giao quản lý đã không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả thực hiện công tác khắc phục sự cố đảm bảo giao thông với tổng kinh phí khoảng 47,9 tỷ đồng.

 

 

Cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà nối 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu

 

Trong năm 2018, Sở GTVT đã thực hiện thẩm định 21 công trình, dự án đầu tư xây dựng giao thông do UBND cấp huyện và các chủ đầu tư trình đảm bảo đúng thời gian quy định, tuân thủ quy hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng 14,34 tỷ đồng so với giá trị chủ đầu tư trình duyệt, chủ động đề xuất những ý kiến và giải pháp thiết kế hạn chế các thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư, kiểm tra kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

 

Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm và lồng ghép với các chương trình 30a, 135, chương trình nông thôn mới, đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé. Các chương trình ODA từ các nguồn vốn hỗ trợ như WB, JIKA… Sở đã phối hợp với các huyện, thị thực hiện các biện pháp thu hút vốn để đầu tư phát triển và cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Trong năm 2018, đã thực hiện nâng cấp, cải tạo được 110 km đường GTVT, đầu tư 02 cầu, 04 ngầm tràn liên hợp. Toàn tỉnh có 130 xã, phường thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Trong đó số xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được các mùa trong năm (121 xã, phường, thị trấn), chiếm 93,07%, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được mùa khô (9 xã), chiếm 6,93%.

 

Sở GTVT cũng phối hợp với UBND các huyện, thị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, mức độ hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên cử cán bộ tham gia vào các đoàn công tác của tỉnh trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các huyện khi có yêu cầu của UBND tỉnh. Kết quả trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đưa tổng số xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông đến thời điểm hiện tại là 26 xã.

 

Tỉnh Điện Biên được Bộ giao thông vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương. Dự án LRAMP tại các quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016.Số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt 60 công trình cầu, cống, đến nay đã hoàn thành 13 công trình đưa vào khai thác sử dụng, năm 2018 khởi công 37 công trình, hiện đang triển khai thi công. Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh có công văn số 3668/UBND-TH, ngày 14/12/2018 đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Bưu điện Việt Nam ưu tiên sử dụng nguồn vốn dư của dự án LRAMP để thực hiện đầu tư 14 cầu dân sinh, đến nay đã được Bộ GTVT chấp thuận 1/14 cầu (cầu Huổi Hạ), Sở GTVT sẽ tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư 13 cầu còn lại.

 

Công tác an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu, trong năm, Sở đã tổ chức đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Làm tốt 4 giải pháp tuyên truyền, giáo dục, đầu tư quan tâm hạ tầng giao thông. Xử lý 32 điểm đen, 8 điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra xử lý nghiêm vi phạm. Hạn chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông thủy nội địa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức lao động ngành GTVT dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng với việc chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt của lãnh đạo Sở, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đã được chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện, ý kiến thẩm định các dự án góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý bảo trì đường bộ đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Các hoạt động kinh doanh vận tải được quản lý nhà nước được quản lý chặt chẽ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã được tập trung triển khai quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ thi công, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trọng tải xe đã đạt kết quả tích cực, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được trên đây đã góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng – an ninh, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

 

Mai Anh


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang