Thứ Tư, 01/12/2021 16:10:47 GMT+7

Tin đăng lúc 18-10-2021

Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An nhằm cụ thể hóa các nội dung chi và mức chi một cách rõ ràng, phù hợp với địa phương và thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Nghệ An sẽ điều chỉnh mức hỗ trợ cho các đề án khuyến công địa phương

Về cơ bản, các nguyên tắc sử dụng, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ được xây dựng và thực hiện theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP và Thông tư số 28/2018/TT-BTC. Ngoài ra, Quy chế còn có một số sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình địa phương, cụ thể:

 

Đối với mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật:

 

a)  Mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới:

 

- Tổng vốn đầu tư từ 2.000 triệu đồng đến dưới 4.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 350 triệu đồng/mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 4.000 triệu đồng đến dưới 6.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 450 triệu đồng/ mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 6.000 triệu đồng đến dưới 8.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 550 triệu đồng/ mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 8.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 650 triệu đồng/mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 10.000 triệu đồng đến dưới 12.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 750 triệu đồng/mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 12.000 triệu đồng đến dưới 15.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 850 triệu đồng/mô hình;

 

- Tổng vốn đầu tư từ 15.000 triệu đồng trở lên: Mức hỗ trợ 900 triệu đồng/mô hình.

 

b) Mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập, bao gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ là 90 triệu đồng/mô hình.

 

Đối với mức chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

 

a) Giá trị chi phí mua máy móc thiết bị đầu tư từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng: Mức hỗ trợ 45% chi phí, nhưng không quá 250 triệu đồng/cơ sở;

 

b) Giá trị chi phí mua máy móc thiết bị đầu tư trên 600 triệu đồng: Mức hỗ trợ 45% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

 

Đối với mức chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ:Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thụ công nghiệp.

 

Một điểm mới nữa đó là,hàng năm trước ngày 01/7 (trước đây là ngày 30/10), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp căn cứ vào kế hoạch đề nghị hỗ trợ khuyến công của các đơn vị, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình nội dung và kinh phí cho năm kế hoạch.

 

Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2021 và thay thế quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014.

 

PV


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang