Thứ Năm, 09/02/2023 20:02:34 GMT+7
Luật Dầu khí sửa đổi: Tạo bước đột phá về thể chế, đưa nguồn tài nguyên dầu khí phục vụ phát triển đất nước
Luật Dầu khí sửa đổi: Tạo bước đột phá về thể chế, đưa nguồn tài nguyên dầu khí phục vụ phát triển đất nước
Tin đăng lúc : 14-08-2022
Dự án Luật Dầu khí sửa đổi được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, kỳ vọng sau khi ban hành sẽ tháo gỡ những vướng mắc, tạo ra bước đột phá về thể chế để thúc đẩy phát triển hoạt động dầu khí, tiếp tục đưa nguồn tài nguyên dầu khí vào phục vụ cho sự phát triển đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trên biển.
Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước
Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước
Tin đăng lúc : 08-08-2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.
Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước
Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước
Tin đăng lúc : 06-08-2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.
Triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm ổn định thị trường
Triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm ổn định thị trường
Tin đăng lúc : 05-08-2022
Ngày 04/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có Công điện gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.
Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Tin đăng lúc : 04-08-2022
Chính phủ thống nhất về sự cần thiết ban hành dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung của dự án Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bám sát các chính sách đã được Chính phủ thông qua trong Đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Chất lượng phân bón: Thật giả khó lường
Chất lượng phân bón: Thật giả khó lường
Tin đăng lúc : 01-08-2022
Trên thị trường xuất hiện phân bón NPK với hàm lượng thấp nhưng lại đóng bao ghi các hàm lượng hữu hiệu cao hơn, đây chính là loại phân bón kém chất lượng.
Đề xuất bãi bỏ 34 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Đề xuất bãi bỏ 34 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Tin đăng lúc : 31-07-2022
Bộ Tư pháp đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững
Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững
Tin đăng lúc : 29-07-2022
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác (được đổi tên từ Luật Hợp tác xã).
Hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tin đăng lúc : 24-07-2022
Trong gần 12 năm thực thi, các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã góp phần kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Song, quá trình thi hành đã phát sinh những vướng mắc, bất cập... cần phải điều chỉnh để hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đề xuất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai online
Đề xuất thực hiện thủ tục hành chính về đất đai online
Tin đăng lúc : 23-07-2022
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Quảng cáo

Về đầu trang