Thứ Ba, 05/03/2024 03:22:06 GMT+7

Tin đăng lúc 10-01-2017

Lượt xem: 4608

Formosa là bài học cảnh tỉnh các dự án công nghiệp

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng sự cố môi trường do Formosa gây ra là bài học cảnh tỉnh chung cho các dự án công nghiệp.
Formosa là bài học cảnh tỉnh các dự án công nghiệp
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cần tổng điều tra, rà soát phân loại các nguồn gây ô nhiễm ra sông, biển, không khí tại các đơn vị lớn – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường (TNMT).

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành TNMT đã đạt được trong năm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà ngành TNMT cần sớm khắc phục.

 

Cụ thể, công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật vẫn còn chậm, việc điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hoá chính sách còn chậm so với đòi hỏi của thực tiễn. Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh, song tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức đối với người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các thủ tục đánh giá tác động môi trường; thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

 

Đồng tình với báo cáo của Bộ TNMT về việc hiệu quả quản lý tài nguyên đã được tăng cường, tuy nhiên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý về tình trạng lãng phí về tài nguyên, sử dụng đất đai kém hiệu quả ở một số nơi còn rất bức xúc cần sớm được khắc phục. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển.

 

Một hạn chế nữa mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành TNMT phải sớm khắc phục đó là tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm trọng; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, gây mất trật tự, ổn định xã hội vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả; việc triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu chưa thực sự được lồng ghép có hiệu quả trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

 

Về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TNMT trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trước hết vẫn là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TNMT.

 

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị ngành TNMT cần nghiên cứu, bổ sung Luật Đất đai để khuyến khích việc tập trung đất đai nhằm thúc đấy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực TNMT. Gắn việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với việc tái cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực sản xuất và gắn ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 

Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng. “Kiên quyết không cho đầu tư xây dựng các dự án không bảo đảm các yêu cầu xử lý chất thải. Các dự án đầu tư xây dựng xong chỉ được đưa vào vận hành khi kiểm tra hệ thống xử lý chất thải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

 

Đối với dự án của Formosa, yêu cầu Bộ TNMT phải kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ giám sát môi trường và công tác quản lý môi trường bảo đảm đủ điều kiện mới cho vận hành theo thiết kế.

 

Bộ TNMT cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TNMT. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức gây phiền nhiễu người dân và doanh nghiệp. “Tuy nhiên quá trình thanh tra, kiểm tra phải không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng lưu ý.

 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cần tổng điều tra, rà soát phân loại các nguồn gây ô nhiễm ra sông, biển, không khí tại các đơn vị lớn; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý Bộ TNMT trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực của các đối tác để triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 

Nguồn Chinhphu


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang