Thứ Hai, 25/10/2021 15:06:03 GMT+7
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Tin đăng lúc : 23-10-2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Hướng dẫn việc khai và nộp thuế bằng ngoại tệ
Hướng dẫn việc khai và nộp thuế bằng ngoại tệ
Tin đăng lúc : 22-10-2021
Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam... thuộc diện khai và nộp thuế bằng ngoại tệ.
Phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, hiện đại
Phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, hiện đại
Tin đăng lúc : 20-10-2021
Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng miền, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh và sáng tạo trong từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tham gia hiệu quả vào thị trường đào tạo nhân lực và thị trường lao động không biên giới và đa văn hóa trong hội nhập quốc tế.
Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Tin đăng lúc : 19-10-2021
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI
Tin đăng lúc : 17-10-2021
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông, giải quyết các vướng mắc, bất cập
Đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông, giải quyết các vướng mắc, bất cập
Tin đăng lúc : 14-10-2021
Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, các bất cập, hạn chế trong thực thi Luật Viễn thông thời gian vừa qua cũng như để phù hợp với xu thế đổi mới.
Đề xuất mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ
Đề xuất mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ
Tin đăng lúc : 13-10-2021
Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020.
Quản lý khoản thu của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
Quản lý khoản thu của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
Tin đăng lúc : 12-10-2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn đầu tư công.
Đề xuất quy tắc ứng xử của người làm nghệ thuật
Đề xuất quy tắc ứng xử của người làm nghệ thuật
Tin đăng lúc : 06-10-2021
Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Miễn thuế nhập khẩu vật tư sản xuất que test COVID-19
Miễn thuế nhập khẩu vật tư sản xuất que test COVID-19
Tin đăng lúc : 05-10-2021
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng cáo

Về đầu trang