Thứ Năm, 21/10/2021 22:13:05 GMT+7

Tin đăng lúc 24-08-2021

Cà Mau: 5 năm thực hiện phát triển kinh tế-xã hội bền vững

Nhìn lại chặng đường 05 năm với nhiều khó khăn như: Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sạt lở đê biển…, nhưng tỉnh Cà Mau vẫn phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.
Cà Mau: 5 năm thực hiện phát triển kinh tế-xã hội bền vững
Cà Mau, phát triển hạ tầng giao thông là một trong 3 đột phá trong phát triển bền vững

Cà Mau thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/năm, tăng gần 1,3 lần so năm 2015; năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5,7%/năm.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung nguồn lực xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương phát triển mạnh về biển. Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ phù hợp với từng vùng biển.

 

Để thực hiện các giải pháp nêu trên, Cà Mau đã đề ra 3 khâu đột phá chính: Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

 

Ba là, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá trong phát triển bền vững.

 

Công Du


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang