Thứ Bẩy, 13/08/2022 01:27:57 GMT+7

Tin đăng lúc 28-06-2015

Lượt xem: 3501

Bộ Tài chính đề nghị chấn chỉnh việc thu phí

Bộ Tài chính mới ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị các đơn vị chấn chỉnh tình trạng thu phí ngoài quy định nhằm bảo đảm pháp luật về phí và lệ phí.
Bộ Tài chính đề nghị chấn chỉnh việc thu phí

Một số bất cập cần giải quyết

 

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí còn chậm, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

 

Cụ thể, UBND tỉnh, thành phố chưa trình HĐND tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời một số loại phí, lệ phí có phát sinh tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố như phí chợ, đo đạc, lập bản đồ địa chính, thư viện, sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước…

 

Một số địa phương chậm ban hành, hướng dẫn một số loại phí thuộc thẩm quyền của Trung ương nhưng giao cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức thu như phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn…

 

Một số đơn vị ban hành cơ chế quản lý thu, nộp một số loại phí, lệ phí chưa phù hợp với quy định hiện hành như phí vệ sinh, quảng cáo trên dải phân cách...; quy định thu một số loại phí, lệ phí chưa đúng thẩm quyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định thu như lệ phí cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt, phí chợ đêm, chợ tạm...

 

Nhiều đơn vị chưa chấp hành nghiêm quy định về quản lý, thực hiện thu phí, lệ phí. Một số cơ quan, đơn vị thu một số loại phí, lệ phí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc không thu, thu với mức chưa đúng quy định, thu các khoản có tính chất trùng với phí trên cùng một đối tượng.

 

Có tình trạng thu cao hơn quy định các loại phí chợ, vệ sinh, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh...; thu thấp hơn quy định lệ phí địa chính, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm... hoặc thậm chí không thực hiện thu mặc dù có quy định thu như phí kiểm dịch y tế đối với hàng hóa, tàu, máy bay xuất cảnh, quá cảnh, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng...

 

Thu một số khoản không có trong danh mục phí, lệ phí hiện hành như “phí” duy tu hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng quảng cáo, cấp bằng khai thác viên...

 

Việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí còn nhiều thiếu sót như phân bổ, sử dụng, thanh quyết toán chưa phù hợp với quy định như việc dùng nguồn thu phí, lệ phí phân bổ, sử dụng, chi cho các khoản chi quản lý hành chính, chi đầu tư xây dựng công trình không thuộc nhiệm vụ chi từ nguồn thu phí, lệ phí; chưa ban hành đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng nguồn phí, lệ phí để lại.

 

Ngoài ra, việc kê khai, quyết toán thu, báo cáo sử dụng biên lai phí, lệ phí còn chậm so với quy định.

 

Chấn chỉnh việc thu phí

 

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

 

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

 

Kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các loại phí, lệ phí không còn phù hợp hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành, đồng thời phù hợp với thực tế của từng bộ, ngành, địa phương.

 

Đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục Nhà nước quy định có phát sinh tại bộ, ngành, địa phương nhưng chưa ban hành chế độ thu thì cần trình bổ sung kịp thời, bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

 

Phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với việc quản lý thu các khoản phí, lệ phí của các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương bảo đảm thu đúng, thu đủ theo chế độ chính sách phí, lệ phí hiện hành.

 

Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành. Việc phân bổ kinh phí, quản lý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện chính sách tiết kiệm, sử dụng đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật phí, lệ phí trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương để kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm pháp luật về phí, lệ phí.

 

Tránh để xảy ra tình trạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ; đã có quy định thu nhưng không thực hiện dẫn đến thất thu; thu cao hoặc thấp hơn mức quy định; thu không kịp thời dẫn đến nợ đọng, khó có khả năng thu hồi.

 

Tránh tình trạng báo cáo, kê khai thiếu nguồn thu, thiếu số phải nộp ngân sách Nhà nước, hạch toán, báo cáo các khoản thu khác vào thu phí, lệ phí không đúng chế độ. Việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

 

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang