Thứ Hai, 16/05/2022 21:21:49 GMT+7

Tin đăng lúc 09-11-2015

Lượt xem: 13014

Bộ Công Thương: Chú trọng xây dựng văn bản pháp luật

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, Bộ Công Thương vừa tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.
Bộ Công Thương: Chú trọng xây dựng văn bản pháp luật
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ hưởng ứng

Là một trong những ngành có nhiều hoạt động tham gia đóng góp xây dựng và thực thi các quy định của pháp luật, trong những năm qua, các đơn vị, cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động ngành Công Thương mà trực tiếp là CBCNV làm công tác pháp chế đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật.

 

Trong vai trò quản lý nhà nước ở Bộ Công Thương, một Bộ kinh tế đa ngành chiếm đến 60% GDP của cả nước, công tác xây dựng văn bản pháp luật, cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Bộ và các vụ đặc biệt quan tâm. Có thể thấy điều đó qua các buổi giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng do lãnh đạo Bộ chủ trì. Công tác xây dựng các văn bản pháp quy như dự thảo các Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ và các văn bản liên bộ luôn là chủ đề thường trực, được đích thân lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo về tiến độ, nội dung, chất lượng văn bản.

 

Bên cạnh đó, một tinh thần chỉ đạo rất quan trọng là các văn bản đó đều phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, các bộ luật, luật chuyên ngành, có sự rà soát thường xuyên để tránh chồng chéo. Tuân thủ các quy định đã có nhưng phải mang tinh thần thông thoáng, tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát huy tối đa thế mạnh, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước theo hướng bền vững. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng những năm gần đây, thị trường cho hàng Việt Nam ngày càng rộng mở đều có dấu ấn của những chỉ đạo nói trên.

 

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, thay mặt Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã biểu dương những cố gắng và kết quả tích cực đã đạt được của CBCNV, người lao động ngành Công Thương.

 

Năm 2015 và 2016, đất nước có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt: Là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2011 - 2015) gắn với định hướng phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN; Quốc hội đã và sẽ ban hành nhiều văn bản luật quan trọng để thi hành Hiến pháp.

 

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã nêu lên một số yêu cầu về công tác thực thi pháp luật. Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Hai là, tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung thay thế trong các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và 2016. Ba là, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận của Cộng đồng Kinh tế ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan; các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Liên minh châu Âu, đàm phán Hiệp định TPP. Bốn là, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển đất nước, của Bộ, ngành.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 8 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

 

Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang